Oral radiologi

Fagområdet omfatter et detaljeret kendskab til røntgenfysik, indikation for samt anvendelse af forskellige radiologiske optagelsestyper i hoved- og halsregionen. Disse anvendes i forbindelse med diagnostik og radiologisk vurdering af anatomiske strukturer, patologiske forandringer og vurdering af sygdomsprocesser samt udførte behandlinger. Røntgenbillederne tages som intraorale eller ekstraorale optagelser under overholdelse af gældende regler inden for strålehygiejniske tiltag for personale og patienter.

Undervisning

Formålet med undervisningen i oral radiologi er at give den studerende en teoretisk forståelse for røntgenfysik, røntgenstråler og strålebeskyttelse af personale og patienter. De studerende bliver i stand til at vurdere indikationsområderne for røntgenoptagelser, tage bitewings og periapikale røntgenbilleder samt henvise til ekstraorale røntgenoptagelser såsom panorama, profilbilleder og Cone Beam CT scanninger. De studerende kan under vejledning udføre en tolkning eller beskrivelse af anatomiske strukturer og patologiske forandringer i hoved og halsregionen omfattende tænder, kæbeknogler, kæbeled, nervekanaler, bihuler mm på røntgenbilleder.

Forskning

Fagområdets aktuelle forskningsaktivitet har særlig fokus på diagnostik og behandlingsvurdering på røntgenbilleder. Derudover undersøges mulighederne for at inkludere forskellige digitale og computerstøttede programmer for at forbedre røntgendiagnostik.

Fagområdeleder/kontaktperson for fagområdet

Lektor Azam Bakhshandeh

Oral radiologi er placeret i forskningssektionen Klinisk oral mikrobiologi