Oral radiologi

Radiologi er læren om stråling, som i denne forbindelse dækker ioniseret stråling og herunder især elektromagnetisk stråling i form af røntgenstråling.

Faget beskæftiger sig med grundlaget for, udførelsen af og tolkningen af røntgenundersøgelser henhørende til det tandlægelige arbejdsområde. Den odontologisk radiologi omfatter således røntgenundersøgelse af tænder (dental radiologi) og røntgenundersøgelser af kæbe, ansigt og kranium (maxillofacial radiologi).

Henvisning af patienter og rekvirering af røntgenoptagelse

Hvis henviseren ønsker DICOM-filer fra CBCT-optagelsen og study viewer tilsendt, koster det 275 kr. (filerne sendes på en krypteret USB-stik).

Kontakt til fagområdet på rtg@sund.ku.dk eller 35 32 69 05

Sekretær for Radiologi: lodl@sund.ku.dk eller 35 33 78 83