Dentalmaterialer

Fagområde for dentalmaterialer beskæftiger sig med de materialer, der direkte eller indirekte benyttes til at restaurere tænder eller dele af tænder, der af den ene eller anden grund er gået tabt.

Ved fagområdet forskes og undervises der i disse materialer med det sigte, at der kan fremstilles restaureringer af størst mulig kvalitet. En del af forskningen fokuserer på, hvordan eksisterende materialer skal behandles for at de optimale egenskaber kommer til udtryk. En anden del sigter mod at udvikle materialer med forbedrede egenskaber.

Forskning

Fagområdets aktuelle forskningsaktivitet er centreret omkring materialer og teknikker, der i bred forstand kan bidrage til erstatning af sølvamalgam. Dette indebærer, at fagområdets forskning i særlig grad fokuserer på plastmaterialerne. Emnerne er plastmaterialernes styrke, hærdningsgrad og adhæsion til såvel tand som restaureringsmateriale.

Undervisning

Målet med undervisningen er, at de studerende opnår et kendskab til materialernes sammensætning og egenskaber, at det bliver muligt for den kommende tandlæge at foretage et hensigtsmæssigt valg af materiale til de forskellige kliniske situationer. En stor del af undervisningen går endvidere ud på, at de studerende udfører præparationer på plasttænder i fantomhoveder. Desuden fremstiller de studerende restaureringer, der svarer til præparationerne. På denne måde forbereder de studerende sig inden den egentlige patientbehandling, der finder sted på andre afdelinger.