Ortodonti

Faget ortodonti (tandregulering) omfatter dels teoretisk og klinisk undervisning på tandlægestudiets kandidatuddannelse samt en videreuddannelse til specialtandlæge i ortodonti.

Undervisning af tandlægestuderende

Undervisningen i ortodonti foregår på 1.-3. semester på kandidatuddannelsen og har fokus på tandudvikling, tanderuption og kæbestilling samt tyggefunktion ved normal og patologisk udvikling og på de forskellige typer af ortodontisk apparatur.

De studerende skal opnå viden om kraniets udvikling og på skeletal modenhed og pubertal udvikling (pubertal vækst) fra fosterstadiet til voksenlivet, med særlig fokus på alderen 7-18 år, som er det tidspunkt, hvor man oftest vil kunne modtage ortodontisk behandling. De studerende får desuden kendskab til klassifikation af dentale anomalier, brug og funktion af ortodontisk apparatur og læbe- og gummemalformationer samt alvorlige afvigelser i kæbestilling (f.eks. stort underbid), der kræver kirurgisk behandling.

I løbet af 2. og 3. semester får de studerende mulighed for at udføre mindre ortodontiske behandlinger under vejledning af specialtandlæger i ortodonti.

Specialtandlæge i ortodonti

Uddannelsen til specialtandlæge i ortodonti afvikles på Odontologisk Institut i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 3-5 kandidater optages hvert år på den 3-årige uddannelse. Ansøgere til uddannelsen skal være tandlæger og skal kunne dokumentere et vist antal timers beskæftigelse med tandbehandling af børn og voksne.

Du kan læse mere om specialtandlægeuddannelsen her.

Forskning

Forskningen ved fagområdet omfatter præ- og postnatal kraniofacial udvikling og vækst, inklusiv dentition og okklusion, samt halshvirvelsøjlen og orofacial funktion og respiration og disses indflydelse på ortodontisk behandling. Der forskes desuden i obstruktiv søvnapnø og 3D-diagnostik af det kraniofaciale skelet, halshvirvelsøjlen og de øvre luftveje.