Samfundsodontologi

Fagområdet omfatter epidemiologi og sociologi set i relation til oral sundhed og sygdom. Videre indgår sundhedsfremme og forebyggelse af orale sygdomme set i folkesundhedsperspektiv, samt befolkningens brug af tandplejesystemet. Desuden omfatter fagområdet aktuel lovgivning vedrørende det danske tandplejesystem, organisation af tandplejesystemet samt planlægning og evaluering af tandplejetilbud til forskellige befolkningsgrupper.

Undervisning

Der undervises i fagområdet på det sidste studieår. Undervisningen består i online forelæsninger samt holdundervisning og ekstramurale aktiviteter. Kursus i retsodontologi indgår i undervisningen.

Forskning

Forskning på fagområdet foregår overvejende i en tværfaglig sammenhæng med såvel de øvrige fagområder på odontologisk institut (parodontologi, cariologi og oral rehabilitering) samt Institut for Folkesundhed ved det sundhedsfaglige fakultet. Derudover foregår der forskning via internationalt samarbejde med en række europæiske universiteter.

Aktuelle temaer

Epidemiologiske studier af tandsygdomme, forekomst og fordeling af tandsygdomme determinanter for disse lidelser (sociale determinanter og livsstilsfaktorer) samt studier af forskellige befolkningsgruppers brug af tandplejesystemet og behandlingsmønstre med hensyn til såvel forebyggende som behandlende tandpleje blandt såvel, børn og unge samt voksne og ældre.

Evalueringsstudier af tandplejeprogrammer for alle aldersgrupper med særligt fokus på forekomst af ulighed i forekomst af tandsygdomme og i brug af tandplejesystemet, herunder evaluering af tandplejeprogrammer for særligt udsatte befolkningsgrupper. Sammenhæng mellem livsstilsfaktorer og oral sundhed er ligeledes genstand for studier, ligesom der er gennemført studier med henblik på udvikling af kvalitetsindikatorer inden for tandplejen.

Europæisk forskningssamarbejde omhandler udvikling af fælles analysemetoder for data fra de forskellige europæiske tandplejesystemer, betydning af incitament-strukturer for såvel behandlere som patienter med hensyn til forebyggende tandpleje samt dokumentation af værdien af at indsamle administrative data rutinemæssigt på tandplejeområdet. Der udvikles indikatorer til kvalitetssikringsformål,og endelig vurderes den samfundsmæssige værdi, der opnås ved anvendelse af forskellige tandplejesystemer (varierende tilskudspolitik, brugerbetaling etc.).

Samarbejde med WHO