Samfundsodontologi

På afdeling for Samfundsodontologi beskæftiger vi os med social- og samfundsrelevante vinkler på odontologien. Vi anlægger et overordnet blik på tandpleje og har et bredt kendskab til odontologien samt fokus på tværfagligt samarbejde. Vores mål er at gøre en forskel for patienter og samfundet.

Undervisning

Undervisningen i Samfundsodontologi har fokus på både den videnskabelige og den kliniske indgang til faget. Der undervises i videnskabelig tankegang, herunder evidens-baseret tandpleje, forskningsmetoder og forståelse af videnskabelig litteratur. Denne viden bruges som indgang til de øvrige emner som bl.a. omhandler social ulighed i tandpleje, tandplejesystemer, tandpleje lovgivning, kommunikation og beslutningstagen. Tillige indeholder undervisningen praktik i den kommunale tandpleje og privat praksis.

Forskning

Vores forskning tager udgangspunkt i meningsfuldhed, og vi lader os ikke begrænse af fagområder og metoder. Vi udnytter i stedet vores alsidige netværk og kompetencer til at bidrage med social- og samfundsrelevant forskning, der fokuserer på bl.a. særligt udsatte grupper, tandplejesystemer, sundhedsøkonomi og livskvalitet. Vi har fokus på interventionsforskning, men anvender også beskrivende populationsstudier. Metodisk anvender vi både kvalitative og kvantitative fremgangsmåder, herunder særligt brug af registre og spørgeskemaer.

Fagområdeleder/kontaktperson for faget

Lektor Esben Boeskov Øzhayat

Samfundsodontologi er placeret i forskningsområdet for Oral sundhed, samfund og teknologi

Samarbejde med WHO