Samfundsodontologi – Københavns Universitet

Samfundsodontologi

Forskning

Ved fagområdet for Samfundsodontologi forskes i en række emner, herunder:

 • Børn og unge
  • Evaluering af oral sundhedsadfærd og tandsundhed hos børn og forældre i Danmark
  • Evaluering af forebyggende ungdomstandpleje i Danmark
  • Tandforholdene hos mor og barn i et longitudinelt perspektiv
  • Social ulighed og oral sundhed hos børn i internationalt perspektiv (NIH International Studies)
  • Tandsygdomsforekomsten hos børn og unge i Grønland
 • Voksne
  • Oral sundhedsstatus hos voksne i Grønland
  • Evaluering af forsøgstandpleje for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister i Herlev og Albertslund kommuner
  • Langtidseffekten af kommunal ældretandpleje for alderspensionister
  • Tandforholdene hos patienter med Sjøgrens sygdom
  • Udvikling af kvalitetssikringssystemer for tandplejen i Europa
 • International sundhed
  • Central- og Østeuropa
  • Tandsygdomsforekomsten hos skolebørn i Letland
  • Evaluering af tandsundhedsfremmende programmer for skolebørn i Rumænien
  • Oral sundhedsstatus samt viden, holdning og adfærd hos skolebørn, mødre og skolelærere i Polen, Tjekkiet, Slovakiet og Hviderusland
  • Trends i oral sygdomsforekomst hos skolebørn og voksne i Ungarn og Portugal
 • Afrika
  • Udvikling og evaluering af forebyggende børnetandpleje i Madagascar samt sundhedssociologiske undersøgelser af oral sundhed og adfærd hos børn og voksne i Madagascar
  • Evaluering af oral sygdom og tandpleje hos førskolebørn i Madagascar (ph.d.-projekt)
  • Oral sundhed og sygdom hos børn og voksne i Comores Islands
  • Oral sundhed og sundhedsadfærd hos skolebørn og voksne i Zanzibar og mainland Tanzania
  • Oral sundhed og sundhedsadfærd blandt børn, mødre og skolelærere i Burkina Faso
  • Oral Health HIV/AIDS in Africa (June 2011, pdf-fil)
 • Mellemøsten/Østen
  • Oral sundhedsadfærd og udnyttelsen af tandplejetilbuddet hos børn og forældre i Jordan
  • Forekomsten af oral sygdom hos børn i Sydthailand samt egen omsorg og udnyttelse af tandplejesystemer
  • Evaluering af odontologisk sundhedstjeneste for skolebørn i Thailand (ph.d.-projekt)
  • Tandsygdomsforekomst og tandplejevaner hos skolebørn og voksne i Folkerepublikken Kina samt organisation og evaluering af sundhedsprogrammer og odontologisk sundhedstjeneste
  • Oral sundhed og tandpleje for skolebørn i Bhopal, Indien

Fagområdet for Samfundsodontologi er placeret i Forsknings- og undervisningssektion 1