Oral biokemi

Fagområdet Oral Biokemi beskæftiger sig med de biokemiske og fysiologiske processer, samt mikrobielle og miljømæssige faktorer i mundhulen, der er relevante for sygdomme i mundhulen. Fagområdets emner spænder fra de hårde tandvævs kemiske, fysiske og ultrastrukturelle egenskaber over pellikel- og biofilmudvikling på tandoverflader til biofilmmetabolisme og dens rolle i udvikling af sygdomme i mundhulen. Endvidere indgår aspekter af spytkirtelfysiologien og salivas bidrag til det dentale helbred.

Undervisning

Målet med undervisningen i Oral Biokemi er, at de studerende opnår grundlæggende kendskab til de biokemiske processer der kan føre til udvikling af sygdomme i mundhulen, herunder især dental caries. I undervisningen lægges vægt på tandvævenes sammensætning, tandemaljens ultrastruktur og opløselighedsforhold samt effekten som biofilmudvikling og bakteriers anaerobe metabolisme har på de hårde tandvæv. De studerende opnår endvidere indsigt i andre faktorer, der har relevans for udvikling af caries og i salivas funktioner i at modvirke cariesprocessen.

Indholdet i Oral Biokemi undervisningen er relevant for flere andre fag på odontologi uddannelsen, såsom oral mikrobiologi, cariologi og oral patologi.

Forskning

Forskningen inden for fagområdet Oral Biokemi sigter mod at identificere orale biokemiske og biologiske risikofaktorer, der kan føre til udvikling af sygdomme i mundhulen og søger at klarlægge, hvordan sygdomsudvikling kan forebygges eller behandles. Endvidere ligger interessen i at undersøge, hvorvidt specifikke biokemiske faktorer i det orale miljø kan prædisponere for udvikling af bestemte typer sygdomme. Forskning i salivas sammensætning og identifikation af biomarkører i forhold til risiko for udvikling af sygdomme i mundhulen er ligeledes et interesseområde for fagområdet. 

Fagområdeleder/kontaktperson for faget

Adjunkt Christiane Elisabeth Sørensen

Oral biokemi er placeret i forskningsområdet Klinisk oral mikrobiologi