Oral patologi og medicin

Fagområdet omfatter Oral Patologi og medicin, Klinisk Oral Fysiologi og Oral anatomi.

Fagområdernes kliniske virksomhed omfatter diagnostik og ikke-kirurgisk behandling af tilstande og sygdomme i mundslimhinde, kæber, kæbeled, tyggemuskler og spytkirtler, herunder vedvarende ansigtssmerter og smagsforstyrrelser.

Patienterne rekrutteres dels fra instituttets eget patientgrundlag, dels fra tandlæger, læger, speciallæger og hospitalsafdelinger i Københavnsområdet og det øvrige land.

Sigtet med forskningen og undervisningen er en forbedring af sundhedstilstanden i mundhule og ansigt idet der fokuseres på såvel normal funktion som forbedret forebyggelse, opsporing, diagnostik og behandling af mundhulesygdomme og deres følgetilstande. Visse af disse sygdomme kan også være opstået som led i en generel sygdom og/eller dennes behandling.

Undervisning

Fagområderne varetager forskningsbaseret undervisning af tandlægestuderende gennem hele studieforløbet spændende fra det cellulære niveau til højt specialiserede tandlægelige fagdiscipliner, herunder indøvelse af kliniske færdigheder. Undervisningen gives i fagområderne: almen og oral anatomi, cellebiologi (fysiologi), speciel oral biologi, oral patologi, gerodontologi, klinisk fællesundervisning, oral neurofysiologi og klinisk oral fysiologi samt oral medicin. Undervisningen i de basale biomedicinske discipliner udbydes i samarbejde med lægeuddannelsen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Forskning

Forskningen i fagområderne fokuserer specielt på visse mundslimhinde- og spytkirtelsygdomme, herunder mundtørhed, lægemiddelbivirkninger, mundhulekræft og forstadier hertil samt sygdomme/funktionsforstyrrelser i kæbeled/tyggemuskler og oral-faciale smertetilstande.

Fagområderne foretager histopatologisk diagnostik i form af mikroskopi af vævsprøver og operationspræparater fra patienter på instituttets andre fagområder samt Rigshospitalets Klinik for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi. Endvidere modtager afdelingen regelmæssigt konsultations-præparater fra patologiafdelinger landet over og fra udlandet.