Oral patologi og medicin

Fagområdet omfatter Oral patologi og medicin og Oral anatomi.

Fagområdernes kliniske virksomhed omfatter diagnostik og ikke-kirurgisk behandling af tilstande og sygdomme i mundslimhinde og spytkirtler, herunder smagsforstyrrelser.

Patienterne rekrutteres dels fra instituttets eget patientgrundlag, dels fra tandlæger, læger, speciallæger og hospitalsafdelinger i Københavnsområdet og det øvrige land.

Sigtet med forskningen og undervisningen er en forbedring af sundhedstilstanden i mundhulen, idet der fokuseres på såvel normal funktion som forbedret forebyggelse, opsporing, diagnostik og behandling af mundhulesygdomme og deres følgetilstande. Visse af disse sygdomme kan også være opstået som led i en generel sygdom og/eller dennes behandling.

Undervisning

Fagområderne varetager forskningsbaseret undervisning af tandlægestuderende, herunder indøvelse af kliniske færdigheder. Undervisningen gives i fagområderne: almen og oral anatomi, oral struktur og funktion, oral patologi, samt oral medicin.

Forskning

Forskningen i fagområderne fokuserer specielt på visse mundslimhinde- og spytkirtelsygdomme, herunder mundtørhed, lægemiddelbivirkninger, mundhulekræft og forstadier hertil samt orale gærsvampeinfektioner.

Fagområderne foretager histopatologisk diagnostik i form af mikroskopi af vævsprøver og operationspræparater fra patienter på instituttets andre fagområder. Endvidere modtager afdelingen regelmæssigt konsultations-præparater fra patologiafdelinger landet over.

Fagområdeleder/kontaktperson for fagområdet

Professor Jesper Reibel

Oral patologi og medicin er placeret i forskningssektionen Oral biologi og immunpatologi