Oral rehabilitering

Fagområdet Oral Rehabilitering beskæftiger sig med diagnostik, behandlingsplanlægning og restaurering af større tanddefekter, manglende eller mistede tænder og støttevæv samt patienternes respons på den rehabiliterende behandling. Faget analyserer og diskuterer, hvorvidt tanderstatninger skal anvendes, og hvordan den individuelle patient bedst kan opnå og opretholde god oral funktion, herunder komfort, fonetik, udseende og sundhed. Behandling kan bestå i genopbygning af tænder med kroner og laminater samt erstatning af tænder med implantater, broer eller aftagelige proteser.

Forskning

Fagområdets aktuelle forskning er centreret om mucosa og knoglevævs reaktioner omkring dentale implantater samt alternative behandlinger til implantatbehandlinger fx plastretinerede broer forankret på én eller flere bropiller. Der forskes også i digitale metoder indenfor oral rehabilitering. Endvidere udføres der specifikke, kontrollerede forskningsprojekter omkring implantatbehandling på patienter med Sjögrens Syndrom og patienter i højdosis antiresorptiv behandling. Der er endvidere projekter i samarbejde med Regionstandplejen og odontologisk Videnscenter på Rigshospitalet og flere af projekterne inkluderer behandlingers påvirkning af patienters orale livskvalitet.

Undervisning

Målet for undervisningen i oral rehabilitering er, at de studerende får et bredt indblik i protetikkens hovedområder, tanddefekter, tandtab og tandløshed med hensyn til udbredelse, betydning og behandlingsmuligheder baseret på den foreliggende evidens. Endvidere indgår behandlingen af kæbe- og ansigtsdefekter i undervisningen. De studerende undervises i at kunne vurdere danske forhold i et internationalt perspektiv samt vurdere sociale forandringer og disses påvirkning af den orale rehabilitering.

I klinikken skal de studerende opnå en vis erfaring med behandling af større tanddefekter (støbte enkeltandsrestaureringer) og partielt tandtab (implantatrekonstruktioner, broer og aftagelige proteser). Desuden skal de deltage i klinisk arbejde vedrørende nødbehandling.

Undervisningen i oral rehabilitering, indirekte enkelttandsrestaureringer, begynder præklinisk på 5. semester på bacheloruddannelsen, og der er eksamen i faget efter 3. semester på kandidatuddannelsen. Klinisk øvelsesundervisning foregår på 6. semester bachelor og på 1. og 2. semester kandidat. På 3. og 4. semester kandidat indgår oral rehabilitering i den kliniske fællesundervisning og i implantologi.

Fagområdeleder/kontaktperson for faget

Professor Klaus Gotfredsen

Oral Rehabilitering er placeret i forskningssektionen Oral sundhed, samfund og teknologi