Oral rehabilitering

Fagområdet for oral rehabilitering beskæftiger sig med diagnostik, behandlingsplanlægning og restaurering af større tanddefekter, manglende eller mistede tænder og knoglevæv. Faget analyserer, hvorvidt tanderstatninger skal anvendes, og hvordan patienten bedst kan opnå og opretholde god oral funktion, komfort, udseende og sundhed. Behandlingen kan bestå i genopbygning af tænder med kroner og erstatning af tænder med implantater, broer eller aftagelige proteser.

Undervisning

Målet for undervisningen i oral rehabilitering er, at de studerende får et bredt indblik i protetikkens hovedområder, tanddefekter, tandtab og tandløshed med hensyn til udbredelse, betydning og behandlingsmuligheder. Endvidere indgår behandlingen af kæbe- og ansigtsdefekter i undervisningen.

I klinikken skal de studerende opnå en vis erfaring med behandling af større tanddefekter (støbte enkeltandsrestaureringer), partielt tandtab (broer og partielle proteser) og totalt tandtab (helproteser). Desuden skal de deltage i klinisk arbejde vedrørende protetisk nødbehandling.

De studerende undervises i at kunne vurdere danske forhold i et internationalt perspektiv og have øje for forskning, sociale forandringer og markedskræfter.

Undervisningen i oral rehabilitering begynder på 6. semester på bacheloruddannelsen, og der er eksamen i faget efter 3. semester på kandidatuddannelsen. Klinisk øvelsesundervisning foregår på 6. semester bachelor og på 1. og 2. semester kandidat. På 3. og 4. semester kandidat indgår den kliniske undervisning i den kliniske fællesundervisning.