Pædodonti og klinisk genetik

Undervisning

Fagområdet udbyder teoretisk og klinisk undervisning i pædodonti og klinisk genetik. Undervisningen foregår på 1.-3. semester på kandidatuddannelsen. Undervisningen dækker odontologiske problemstillinger hos børn (undtaget tandregulering og tand-, mund- og kæbekirurgi). Undervisningen i klinisk genetik afholdes i samarbejde med afdeling for Medicinsk genetik, Institut for Cellulær og Molekylær Medicin.

Kliniske aktiviteter

Fagområdet beskæftiger sig med tandpleje for børn i alderen 0-18 år (undtaget tandregulering og større kirurgiske indgreb). Fagområdet fungerer desuden som én af Københavns Kommunes tandklinikker. Sammen med personalet på Københavns Kommunes klinik, som ligger på Panum Instituttet, varetager fagområdet den tandlægelige service for ca. 6.000 børn, der bor i nærområdet. Børn fra andre kommuner kan også blive behandlet ved fagområdet, som desuden varetager tandplejen for børn fra tre asylcentre i Københavnsområdet.

Fagområdet modtager også børn med specielle problemer til konsultation og/eller behandling. Disse børn kommer enten via henvisning fra den kommunale tandpleje eller ved forældrenes direkte henvendelse. Det kan f.eks. dreje sig om børn, hvor der er opstået problemer med gennemførelse af en nødvendig kariesbehandling, om børn, der har misdannede tænder eller problemer i forbindelse med uheld/ulykker, hvor tænderne er blevet beskadiget.

Børn med manglende tandanlæg og specielle tandsygdomme modtages også på klinikken.

Specialklinikker

Klinik for medfødte og erhvervede ansigtsdannelser

Klinikken arbejder tæt sammen med Juliane Marie Centeret på Rigshospitalet (herunder Klinik for sjældne handicap, Klinisk genetisk klinik, Børnereumatologisk ambulatorium og Klinik for vækst og reproduktion) og modtager henvisninger fra kommunale tandplejer og sygehuse i hele landet.

Klinik for odontofobi

Klinikken yder vejledning om angst, stress og smerte i tandplejen og modtager patienter til psykologisk behandling af odontofobi.

Forskning

Forskningen ved fagområdet omfatter bl.a. pædodontisk cariologi, psykosociale faktorer med relation til tandsundhed, traumatologi, tanddannelsesforstyrrelser, tanderuption, normal og anormal kraniofacial vækst, kæbevækst hos børn med læbe-, ganespalte, genetiske studier af kraniofaciale syndromer og afvigelser i tanddannelsen og udvikling af 3D-metoder til analyse af tand-, kæbe- og ansigtsudvikling. Forskningen inden for 3D-imaging foregår i fagområdets 3D-laboratorium.