Pædodonti og klinisk genetik

Dette fagområde beskæftiger sig med alle dele af tandpleje (undtaget tandregulering og større kirurgiske indgreb) til børn og unge (0-18 år), herunder diagnostik, udredning, forebyggelse og behandling af såvel almindeligt som sjældne medfødte og erhvervede tilstande f.eks. mineraliseringssygdomme og syndromer. I samarbejde med Københavns Kommunes Børne- og Ungetandplejes klinik som ligger på Panum, varetages den tandlægelige service for alle børn i nærområdet. Derudover behandles børn fra en række asylcentre.

Fagområdet modtager også andre børn med især specielle problemer til konsultation og/eller behandling. Dette sker ved henvisning fra den kommunale tandpleje eller ved forældrenes direkte henvendelse.

Fagområdet rummer desuden en specialklinik for medfødte og erhvervede ansigtsmisdannelser herunder juvenil idiopatisk artritis (børneleddegigt). Klinikken arbejder tæt sammen med Juliane Marie Centeret på Rigshospitalet og modtager henvisninger fra kommunale tandklinikker og sygehuse. 

Undervisning

Fagområdet udbyder teoretisk og klinisk undervisning i pædodonti og klinisk genetik. Undervisningen foregår på 2.-3. semester på kandidatuddannelsen. Undervisningen giver den studerende forudsætning for som tandlæge at kunne identificere, formulere og løse almindelige problemer i børne- og ungdomstandplejen, samt have viden til at kunne identificere og henvise relevante patientkategorier med mere sjældne medfødte og erhvervede afvigelser i tand-, kæbe- og ansigtsudviklingen til udredning/behandling i regi af specialtandpleje, regionstandpleje, videnscentre m.m.

Forskning

Fagområdets aktuelle forskning har fokus på dental traumatologi, sociale faktorer med betydning for tandsundhed og trivsel, tanddannelsesforstyrrelser, tanderuption, normal og anormal kraniofacial vækst, kæbevækst hos børn med læbeganespalte, genetiske studier af kraniofaciale syndromer og afvigelser i tanddannelsen samt udvikling og forbedring af 3D-imaging til analyse af tand-, kæbe- og ansigtsudvikling. Forskningen inden for 3D-imaging foregår i fagområdets 3D Craniofacial Image Research Laboratory som også råder over avanceret udstyr til ikke ioniserende (ikke strålegivende) billedoptagelse af ansigt og hoved i 3D og 4D (video).

Fagområdeleder/kontaktperson for faget

Pædodonti og Klinisk Genetik

Lektor Nuno Vibe Hermann

Specialklinikken

Professor emeritus Sven Kreiborg

3D Craniofacial Image Research Laboratory

Forskningsingeniør Tron Andre Darvann

Pædodonti og klinisk genetik er placeret i forskningssektionen Oral sundhed, samfund og teknologi