Cariologi og endodonti

Cariologi omfatter et detaljeret kendskab til ætiologi, udvikling, diagnostiske metoder, forebyggelse samt non-operativ og operativ behandling af sygdomme i de hårde tandvæv som caries, tanderosion og tandslid.

Endodonti beskæftiger sig med infektions- og/eller traume-baserede sygdomme (såsom intern, ekstern samt cervikale resorptions typer) i pulpa-dentinorganet og ved tandens rodspids (det apikale parodontium), herunder diagnostik, ætiologi, patogenese, behandlingsvalg og prognosevurdering for både den vitale pulpa og den nekrotisk inficerede tandrod.

Restaurering af tænder med defekt, symptomer eller manglende tandsubstans med plastiske restaureringsmaterialer er en væsentlig del af fagområdet, som omfatter både indikation for terapi, valg af restaureringsmaterialer samt udførelse og prognosevurdering af forskellige behandlinger.

Undervisning

Formålet med undervisningen i cariologi, herunder i plastiske restaureringer, er at give den studerende et teoretisk grundlag for ætiologi, patogenese, forebyggelse, behandling af caries og prognosevurdering, således at den studerende under vejledning kan foretage diagnostik, risikovurdering, non-/operativ terapi af patienter med cariologiske problemer. Tilsvarende for sygdommene tanderosion og tandslid.

Formålet med undervisningen i endodonti er at kunne give de studerende et teoretisk, praktisk og refleksions-baseret forløb, for at kunne udføre endodontiske behandlinger korrekt.

Forskning

Fagområdets forskning omhandler emnerne: epidemiologi, biokemi, morfolo­gi, ætiolo­gi, patogenese, diagnostik, risikovurdering, forebyggelse, behandling og prognose.

Cariologien/plastiske restaureringer har fokus på nye metoder til cariesdiagnostik, tandmorfologiske aspekter som risikoprædiktor, præ-og probiotikas muligheder for at forebygge caries, modeller til at forbedre mundplejen på ældre, forseglingers rolle som terapeutisk behandling af superficielle og moderat dybe okklusale og approximale carieslæsioner, ekskaveringsmetoder og holdbarhed af plastiske restaureringer på patienter.

Endodontien har fokus på pulpa-dentin forandringer i relation til dyb/ekstrem dyb caries samt behandling deraf, rodmorfologiens betydning for rodbehandlingssucces, undersøgelser omk. overlevelsesrater for rodbehandlede tænder, desinfektion af den inficerede rodkanal, infektionsspredning og prognosen for den rodfyldte tand.

Fagområdeledere/kontaktpersoner

Cariologi

Endodonti

Fagområdet er placeret i forskningssektionen Klinisk oral mikrobiologi