Cariologi og endodonti – Københavns Universitet

Odontologisk Institut > Sektioner/fagområder > Cariologi og endodonti

Cariologi og endodonti

Fagområdet for cariologi og endodonti dækker to af studiets største kliniske aktiviteter fra 4. semester på bacheloruddannelsen til 4. semester på kandidatuddannelsen.

Fagområdet beskæftiger sig indgående med årsag og udvikling samt behandling af sygdomme i de hårde tandvæv, herunder i særlig grad caries, men også systemisk og lokalt betingede tanddannelsesforstyrrelser samt kemiske og mekaniske beskadigelser af tænderne.

I de seneste 20 år har fagområdet fokuseret på cariessygdommens udseende og spredning, samt hvad der karakteriserer en carieslæsion, der aktivt er i færd med at blive større. Alt sammen med henblik på at klargøre, hvordan man hos det enkelte individ kan finde det eller de aktive cariesangreb så tidligt, at forebyggende tiltag kan standse cariessygdommen uden anvendelse af operativt indgreb.

Det er imidlertid også vigtigt at vide, hvornår det er hensigtsmæssigt at anvende et operativt indgreb. Når fyldningsterapi i den forbindelse skal foretages, dækker fagområdet store dele af de kliniske og teoretiske aspekter, der ligger til grund for at kunne udføre disse behandlinger optimalt, og særligt beskæftiger fagområdet sig med kliniske og biologiske konsekvenser og overvejelser vedrørende materialevalget ved fyldningsterapi efter operative indgreb. Hvornår skal et specifikt materiale anvendes frem for et andet? Et område som inden for de seneste år er ekspanderet meget, fordi undervisningen udover velkendte materialer som amalgam, keramik og støbt guld også omfatter stadig nye alternative materiale, såsom plast, glasionomer og compomer.

I relation til et traume eller en cariespåvirkning, men også ved den operative cariesterapi ved stigende grader af vævsdestruktion, skal tandlægen vurdere, om tanden kan bevare sin pulpa intakt. Endodonti går detaljeret ind i forståelsen af, hvornår et indgreb i pulpa kan undgås, og hvornår det er uundgåeligt, samt beskæftiger sig med at diagnosticere og beskrive normale variationer, afvigelser og patologiske tilstande inden for pulpa og det apikale parodontium samt udførelse af de respektive kliniske behandlinger. Hvad er eksempelvis årsagen til og udviklingsforløbet bag en betændelse omkring en rodspids, og hvordan behandles den?

Generelt gælder det for hele fagområdet, at målet for undervisningen er, at den studerende bliver i stand til at måle og vurdere kvaliteten og effekten af forskellige former for forebyggelse og behandling.

Fagområdet Cariologi og endodonti er placeret i Forsknings- og undervisningssektion 2