Forskning

Den overordnede målsætning for forskningen på Odontologisk Institut er at fremme sundheden i befolkningen ved at optimere forebyggelse, diagnostik og behandling af sygdomme i det orale og kraniofaciale område samt at sikre, at den præ- og postgraduate uddannelse af tandlæger gennemføres på et forskningsmæssigt grundlag.

På OI udføres basal, translationel og klinisk forskning inden for sygdomme og tilstande, som kan medføre fysisk, psykosocial og/eller social funktionsnedsættelse, herunder caries og parodontitis, medfødte og erhvervede sygdomme i tænder, kæber, kæbeled, tyggemuskler, mundslimhinde samt spytkirtler, hvoraf nogle er præmaligne og maligne lidelser.

Visse af disse sygdomme har en betydelig og kompleks interaktion med en række almensygdomme, og derfor er tværfagligt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere indenfor bl.a. de medicinske discipliner en vigtig prioritet.

Instituttets 15 fagområder er samlet under 3 forskningsområder:

Forskningsprojekterne udføres i og på tværs af fag- og forskningsområderne, og instituttets forskere samarbejder med en lang række national og internationale institutioner, virksomheder og andre samarbejdspartnere.

Det videnskabelige personale står desuden til rådighed for myndigheder og fagfæller med vejledning og rådgivning inden for det odontologiske felt.

Læs mere om forskningsemner ved Odontologisk Institut under de enkelte fagområder