Forskning

På Odontologisk Institut drives basal biomedicinsk og translationel forskning med et klart klinisk sigte.

Der forskes i sygdomme og tilstande, der kan medføre fysisk, psykosocial eller social funktionsnedsættelse, herunder mundhulesygdommene karies og parodontitis, medfødte og erhvervede invaliderende sygdomme i tænder, kæber, slimhinder og spytkirtler samt livstruende præmaligne og maligne lidelser. 

Hovedtemaer i forskningen på Odontologisk Institut

Tab af tandsubstans og tænder samt kæbedefekter med sigte på rehabilitering, herunder anvendelse af biomaterialer

De to mest udbredte tandsygdomme karies og parodontitis samt deres følgesygdomme og -tilstande er centrale forskningsområder, som omfatter de patogenetiske aspekter af sygdommene. Vi fokuserer på interaktionen mellem mikroflora/biofilm, spyt og tænder/parodontium samt opsporing og optimering af diagnostiske og forebyggende metoder. Behandlingsmæssigt er forskning i optimering af restaureringsmaterialers egenskaber samt udvikling af nye materialer, herunder undersøgelser af biokompatibilitet og bivirkninger, central. Dette gælder også forskning i rehabilitering af tyggefunktion med tandimplantater og proteser samt genopbygning af kæbeknogle og optimering af indheling af implantater.

Samspillet mellem almentilstand, alder og oral sundhed

I Danmark ses i stigende grad komplicerede medicinske sygdoms- og behandlingsprofiler, bl.a. i takt med at ældrepopulationen øges. De ældre bevarer flere tænder, hvilket stiller øgede krav til tandlægelig viden og behandlingskompetence. Vores centrale temaer er forskning i systemiske sygdomme og tilstande samt deres medicinske behandlingspåvirkning af mundhulen omfattende tænder og parodontium, mundslimhinde, spytkirtler, kæbeknogle og -led samt tyggemuskler.

Kraniofacial vækst og funktion under normale og patologiske forhold

Diagnostik, forebyggelse og behandling af ansigts-, kæbe- og tandmisdannelser forudsætter klarlægning af præ- og postnatale vækstmekanismer, herunder især genetiske- og molekylærbiologiske styringsmekanismer. Vores forskning fokuserer på klinisk-genetiske aspekter og billeddiagnostik samt medfødte og erhvervede afvigelser i dentitionen. Funktionsmæssigt omfatter området okklusion, tyggemuskler, kæbeled og kæbefunktion under normale og patologiske forhold, herunder ved smertevoldende reumatologiske og lokale belastningslidelser.

Læs mere om forskningsemner ved Odontologisk Institut under de enkelte fagområder.