Sund Mund Hele Livet - forbedret oral sundhed hos skrøbelige ældre

Vi arbejder tværfagligt med at forbedre tandsundheden blandt de mest skrøbelige ældre mennesker i Danmark. Det gør vi bl.a. gennem etnografisk kulturanalyse, tandundersøgelser, spørgeskemaundersøgelser og registerforskning.

Sund Mund Hele Livet er et kombineret forsknings- og samskabelsesprojekt. Vores projektgruppe er sammensat af forskere og praktikere fra Odontologisk Institut, Center for Humanistisk Sundhedsforskning (CoRe, SAXO-Instituttet), Frederiksberg Kommune og Greve Kommune.

Sammen skaber vi viden om de beskyttelses- og risikofaktorer, der har betydning for skrøbelige ældre menneskers orale sundhed. Og sammen udvikler vi løsninger, der skal sikre, at langt flere ældre mennesker i Danmark vil få en sund mund hele livet.

Kan man dø af at glemme tandbørsten?

I videoen herunder forklarer lektor Esben Øzhayat, hvor vigtigt det er særligt for den ældre befolkning at opretholde en god mundhygiejne.

 

 

 

Der er et presserende behov for en fokuseret og optimeret tandpleje til skrøbelige ældre mennesker i Danmark. Forekomsten af alvorlige sygdomstilstande i mundhulen blandt netop denne befolkningsgruppe er foruroligende høj, og særligt de 120.000 mest sårbare ældre mennesker oplever mange infektioner og betændelsestilstande.

Konsekvenserne er bl.a. tandtab, smerter og ubehag ved fødeindtagelse, nedsat tygge-, synke- og smagsfunktion, og deraf følgende vægttab, fejl- og underernæring, påvirkning af det generelle helbred, forringet livskvalitet, social isolation og øget dødelighed. Imidlertid har kun 38% af de mest skrøbelige ældre mennesker tilknytning til den kommunale omsorgstandpleje, og sædvanligvis har de ikke haft relation til tandplejen i årevis forinden.

Formålet med Sund Mund Hele Livet er at udvikle de mest relevante og implementérbare indsatser til forbedring af de orale forhold blandt skrøbelige ældre mennesker. En sådan forbedring forventes, udover at fremme livskvaliteten, at forbedre ernæringstilstanden og det almene helbred. Særligt forventes færre infektioner, herunder lungebetændelse, grundet mindre fejlsynkning og oral inflammation med store menneskelige og samfundsøkonomiske konsekvenser til følge.

Derfor arbejder vi i Sund Mund Hele Livet på at besvare to helt centrale og specifikke forskningsspørgsmål:

  1. Hvornår, hvorfor og hos hvem opstår der alvorlig oral sygdom hos skrøbelige ældre?
  2. Hvilke indsatser kan øge tilknytning til tandpleje og fokus på oral sundhed hos skrøbelige ældre?

 

 

 

 

 

 

Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Odontologisk Institut og Center for Humanistisk Sundhedsforskning (CoRe, SAXO Instituttet) på Københavns Universitet (KU), Greve Kommune og Frederiksberg Kommune. Derudover bidrager Københavns, Hedensted, Randers, Aalborg, Varde og Svendborg kommune med tandplejedata for at skabe et solidt datagrundlag i forbindelse med kortlægningen af de orale udfordringer.

Projektet er primært fundet af Velux Fonden og af Sygeforsikringen Danmark. Desuden har Tandlægeforeningen og Ansatte Tandlægers Organisation bidraget til projektets finansiering.

Projektet løber fra 1. september 2021 og frem til 30. august 2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektet er skudt i gang den 1. september 2021 og strækker sig over en 4 årig periode frem til 30. august 2025. Vi vil løbende publicere og formidle projektets resultater og de indsigter vi opnår på denne side.

Sund Mund Hele Livet - pjece