PlanPerioMed

Vi arbejder tværfagligt med at forbedre tandsundheden og derigennem også folkesundheden.

Københavns Universitet har med finansiering fra Plandent iværksat et historisk stort forskningsprojekt, som skal styrke evidens for sammenhængen mellem dårlig tandsundhed og udvikling af folkesygdomme som fx diabetes, leddegigt og hjerte-kar-sygdomme. En sammenhæng som tandlæger længe har kendt til, men hvor der stadig mangler at blive truffet politiske beslutninger i overensstemmelse med erkendelserne fra forskningen. 

Vi håber, at forskningsprojektet vil skabe resultater, som politikerne ikke kan ignorere, og derved bidrage til flere ressourcer og prioritering til tandsundheden. 

Projektet har fået alle nødvendige godkendelser fra myndighederne, og vi har gjort det ekstremt nemt at deltage. Alle data vil være krypterede.

PlanPerioMed kombinerer forskning i traditionel forstand med data indsamlet i privat praksis.

Vores projektgruppe er sammensat af forskere med tandfaglig baggrund, men også forskere med medicinsk baggrund fx hjertelæge, immunolog og folkesundhedsvidenskabsfaglige personer og ikke mindst alle de praktiserende tandlæger, som har samtykket til at dele deres journaldata med forskergruppen på Odontologisk Institut, Københavns Universitet.

Sammen skaber vi viden om sammenhængene mellem sygdomme i og udenfor mundhulen, og hvordan disse påvirkes af tandbehandling.

Ønsker din klinik at deltage i forskningsprojektet?

Hvis din klinik bruger journalsystemet Dentalsuite fra Plandent, så har du mulighed for at deltage i projektet og dermed bidrage til forskning og styrke tandsundheden ikke bare i Danmark, men potentielt også globalt.

Invitationsbrev (link til fil)

Information om projektet (nyhedsbrev fra tdlnet) (link til fil)

 

 

 

Formålet med projektet (PlanPerioMed) er et registerbaseret studie mhp. at fastlægge sammenhænge mellem forekomst/behandling af parodontitis og en række medicinske sygdomme med udgangspunkt i data fra det elektroniske danske tandlægejournalsystem Dentalsuite (Plandent A/S) og de nationale danske sundhedsregistre.

Projektet har tre overordnede formål:

 1. At bestemme i hvilket omfang parodontitis er forbundet med odontologiske behandlingsydelser og behandlingsfrekvens.
 2. At bestemme om patienter med medicinske systemsygdomme, fx diabetes, hjertekarsygdom og leddegigt, går hyppigere til tandlæge og modtager flere behandlingsydelser end personer uden disse lidelser.
 3. At bestemme i hvilket omfang parodontitis og relateret parodontalbehandling påvirker risikoen for disse medicinske sygdomme.

Projektet forventes at give et unikt indblik i danskernes parodontale sundhedstilstand, sammenhænge mellem parodontitis og komorbiditeter som eksempelvis diabetes, leddegigt og hjerte-kar-sygdomme, samt effekten af parodontalbehandling på disse sygdomme. Det forventes at give værdifuld viden, som kan føre til ændrede behandlingsanbefalinger af patienter med inflammatoriske sygdomme i og uden for mundhulen mhp. at forebygge og behandle parodontitis og komorbiditet til parodontitis. Ligeledes vil resultaterne kunne bidrage til at forbedre livskvaliteten for denne store gruppe af patienter, reducere de relaterede samfundsmæssige sundhedsudgifter og optimere grænsefladen mellem tandpleje og medicinsk sundhedspleje som helhed.

 

 

 

 

 

 

Initiativ

Projektet er finansieret af Plandent Danmark og skudt i gang den 1. juli 2022 med ansættelsen af ph.d.-studerende Simranjit Kaur.

Myndighedsgodkendelser

Forskningsprojektet er godkendt d. 15. april 2023, journalnr. R-22041427 Region Hovedstadens Team for Journaldata, Center for Sundhed.

Indhentning af samtykke fra dataansvarlige på tandklinikker til overførsel af data

Vi samler patientjournaler fra tandklinikker, der bruger Dentalsuite. Godkendelsen omfatter tilladelse til at indsamle op til 4.449.459 unikke patientjournaler for perioden 1. januar 2000 til 24. marts 2023 mhp. at de indsamlede data indsamles og opbevares sikkert og krypteret i overensstemmelse med alle gældende databeskyttelsesbestemmelser. Data vil udelukkende blive brugt til forskningsformål.

Karakterisering og validering af det indsamlede data

Alle data, der deles med os, vil blive holdt fortrolige og kun brugt til forskningsprojektets formål. Data overføres til PlanPerioMed-databasen oprettet på Københavns Universitet. Forskningsprojektet kigger hverken på forskelle mellem behandlere eller tandklinikker, og der videregives ikke data til nogen myndigheder. Der indhentes ikke data vedrørende patientafregning og økonomi.

Publicering og formidling

Forskningsprojektet publiceres i internationale fagfællebedømte videnskabelige tidsskrifter og sekundært hertil via præsentationer ved videnskabelige konferencer, patientforeninger mv. Vi vil løbende publicere og formidle projektets resultater og de indsigter vi opnår på denne side.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PlanPerioMed’s styregruppe har til formål at behandle indkomne forslag til samarbejder, til at kvalitetssikre arbejdet med data og til at vejlede ift. retning og prioriteringer samt anvendelse af resultater. Gruppen mødes fast mindst to gange om året og desuden på udvalgte tidspunkter i projektet, hvor de har mulighed for at kommentere på og bidrage til progression, tiltag, skalering, udbredelse og evaluering af projektet.

Gruppen består af repræsentanter fra relevante interessenter.

 • Christian Damgaard (forperson), lektor, Odontologisk Institut, KU
 • Dennis Hindsberg, CEO, Plandent Danmark
 • Anne Havemose-Poulsen, institutleder, Odontologisk Institut, KU
 • Merete Markvart, lektor, Odontologisk Institut, KU
 • Claus Henrik Nielsen, professor, Institut for Inflammationsforskning, RH
 • Palle Holmstrup, professor emeritus, Odontologisk Institut, KU
 • Peter Riis Hansen, professor, Cardiologisk Afdeling, Herlev-Gentofte Hospital
 • Christian Enevold, seniorforsker, Institut for Inflammationsforskning, RH
 • Claus Millington, CMO, Plandent Danmark

Projektet løber fra 1. juli 2022 og frem til 30. august 2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formidling og medier

 

Vores tandsundhed er vigtig, for det er ikke kun smilet eller tyggefunktionen, der kommer i farezonen, hvis man glemmer tandbørsten og udskyder tandlægen.

Dårlig mundhygiejne kan føre til sygdomme og øget dødelighed. Og stadigt flere ældre er i risikogruppen.

Det skyldes bl.a. at flere beholder deres tænder i længere tid – men det er ikke alle, der får passet dem godt nok.

Medvirkende:

 • Palle Holmstrup, professor emeritus ved Odontologisk Institut
 • Rikke Hamfeldt, seniorkonsulent i Ældre Sagen

Link til podcasten Husk lige tandbørsten: Ældre Sagens Hjertesager: Husk lige tandbørsten (libsyn.com)

 

 

Når du børster tænder, beskytter du måske hele kroppen mod sygdom. Tænderne og mundens hygiejne og tilstand har nemlig afgørende betydning for dit helbred generelt. En dårlig tand kan forhindre, at du kan blive opereret, og infektioner i tandkødet kan have fatale konsekvenser for dit hjerte – eller betyde at du får leddegigt. Flere og flere eksperter i både tænder og infektioner er begyndt at fokusere på den forbindelse og betydningen for folkesundheden. For hvis tænderne er så afgørende for vores folkesundhed, hvorfor er de så ikke dækket af sygesikringen?

Medvirkende:

 • Palle Holmstrup, professor i Parodontologi ved Odontologisk Institut
 • Peter Riis, overlæge og professor ved Herlev/Gentofte Hospital og Københavns Universitet
 • Vært: Maja Thiele, læge og forsker
 • Producer: Søren Bjørn-Hansen

Link til podcasten: Dårlige tænder kan gøre din krop syg: Sygt nok: Dårlige tænder kan gøre din krop syg - megaradio.dk

 

 

I denne podcast sættes der fokus på senfølger efter corona, på parodontitis og hvilke følger det kan give patienterne, og hvordan det kan undgås i fremtiden.

Medvirkende:

 • Jane Agergaard, afdelingslæge i senfølgeklinikken
 • Christian Damgaard, lektor på Odontologisk Institut

Link til podcasten Spørg lægen - Coronasenfølger og parodontitis: SPØRG LÆGEN - RADIO4

 

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte dataansvarlig Christian Damgaard.

Vi vil med glæde give dig flere detaljer om projektet og besvare spørgsmål.

Vi sætter stor pris på jeres accept til deltagelse i dette vigtig forskningsprojekt.

Dataansvarlig:
Lektor Christian Damgaard
chrd@sund.ku.dk 

Ph.d.-studerende Simranjit Kaur
simranjit.kaur@sund.ku.dk