Om Odontologisk Institut

Odontologisk Institut (i daglig tale kaldet OI eller Tandlægeskolen) ligger på Panum i København og er en videnskabelig institution ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Odontologisk Instituts kerneopgaver er forskning og uddannelse af tandlæger samt særlige kliniske undersøgelses- og behandlingsopgaver.

Uddannelsen af tandlæger foregår på instituttets undervisningsklinik, der består af mere end 200 tandlægestole (units) og er baseret på den forskning, der også foregår på instituttet, på klinikken og på laboratorierne.

Ca. 450 studerende er indskrevet ved tandlægestudiet, heraf cirka 290 kvinder. Hvert år optages der omkring 100 nye studerende.

Instituttet har for øjeblikket ca. 15 ph.d.-studerende, som er i forskellige stadier af deres forskningsuddannelse.

Uddannelsen til specialtandlæge i ortodonti (tandregulering) foregår også på Odontologisk Institut ligesom instituttet tilbyder efteruddannelse for private og praktiserende tandlæger.