Forskningsområdet for Klinisk oral mikrobiologi

Formål/baggrund

Mikroorganismer i mundhulen har en direkte og indirekte årsagssammenhæng med sygdomme i det orale og kraniofaciale område samt systemiske sygdomme. Der er i dag stor opmærksomhed på betydningen af et normalt sundt mikrobiom, og både præbiotika og probiotika har potentiale til at understøtte forebyggelse af orale sygdomme. Det er derfor relevant at udbygge de samarbejder, der fokuserer på såvel forebyggelse som nye kliniske behandlingsmetoder.

Forskningstema/vigtigste fokusområde

En dysbiotisk interaktion mellem den orale mikrobiota og værten spiller en afgørende rolle for sygdomsudviklingen i tændernes væv og i parodontiet. Der er derfor behov for yderligere fokus på mekanismer og samspil mellem orale mikroorganismer og værtsrespons, således at vi bedre kan forebygge, diagnosticere og behandle orale sygdomme med gunstig effekt på den almene sundhed. Dette understøttes ved at samarbejde med andre fagmiljøer samt sektorer såvel nationalt og internationalt. Tillige fokuseres på etablering af multispecies biofilmmodeller, som kan understøtte forskningen i basale mikrobiologiske mekanismer samt interaktioner med hårdtvæv og blødtvæv.

Der fokuseres på interventionsforskning med det formål at udvikle og teste nye diagnostiske metoder og behandlingsprincipper. Til dette anvendes såvel molekylærbiologiske, dyrkningsbaserede og kliniske samt parakliniske undersøgelsesmetoder. Visionen er at nedsætte prævalensen af orale sygdomme forårsaget af mikrobiologisk dysbiose.

Forskningsområdeleder

Lektor Merete Markvart
mema@sund.ku.dk