Forskningsområdet for Oral biologi og immunpatologi

Formål/baggrund

Overordnet tager forskningen udgangspunkt i det orale forsvar. Mundhulens initiale fysiske barriere mod indtrængende patogener er via den orale slimhinde og spyttets sammensætning og funktion. Sekundært følger resultatet af immunforsvaret, når de cellulære barrierefunktioner ikke fungerer.

Forskningstema/vigtigste fokusområder

Oralt handler det om udvikling af diagnostiske og prognostiske metoder til påvisningen og vurdering af mundhulelidelser og manifestationer af systemiske sygdomme samt udvikling og afprøvning af nye behandlinger af disse. Systemisk handler det om farmakologiske stoffers virkningsmekanismer, og hvordan de orale forsvarsmekanismer påvirker det systemiske helbred. Særligt afdækkes immunologiske sammenhænge mellem mundhulens sygdomme og kronisk inflammatoriske systemiske sygdomme, som fører til en kronisk tilstand af ”low grade inflammation”.

Tillige er der fokus på translationel forskning med overgang fra det basalbiologiske til klinikken gennem interventionsforskning i forbedrede behandlingsprocedurer, på både de kirurgiske og non-kirurgiske områder. Interaktioner i det orale forsvar er komplekse. Derfor anvendes multiple metoder og fremgangsmåder i forskningen, herunder histologi og avancerede molekylærbiologiske teknikker samt genom-editering. Visionen er at få en dybere forståelse for de multifaktorielle biologiske mekanismer, der ligger bag udviklingen af orale sygdomme og forstå disses komorbiditeter.

Forskningsområdeleder

Lektor Christian Damgaard
chrd@sund.ku.dk