Oral kirurgi

Fagområdet Oral Kirurgi beskæftiger sig med diagnostik og behandling af kirurgiske sygdomme i tænder og kæber.

Fagområdet er ansvarlig for den kirurgiske grunduddannelse af tandlægestuderende samt at bidrage til forskning og udvikling inden for det tand-, mund- og kæbekirurgiske område.

Undervisning

Undervisningen af tandlægestuderende foregår under den sidste del af tandlægestudiet og indebærer både teoretisk og klinisk undervisning.

Der er særligt fokus på at behandlingsplanlægningen foregår på baggrund af en grundig forundersøgelse, således at der altid tages højde for den enkelte patients almene helbredsforhold.

Målet med undervisningen er, at de studerende opnår et bredt teoretisk kendskab til behandlingsindikationer og –muligheder inden for den orale kirurgi samt bibringes basale kirurgiske færdigheder.

Den største del af undervisningen består i at de studerende vurderer, planlægger og gennemfører enkle ambulante kirurgiske procedurer som fx tandekstraktioner og operative fjernelser af visdomstænder under supervision.

Forskning

Fagområdets aktuelle forskningsaktivitet foregår i tæt samarbejde med bl.a. Afdeling for Kæbekirurgi på Rigshospitalet samt øvrige fagområder på OI og omhandler fx

  • Implantatbehandling på patienter med kompromitteret heling, med manglende anlæg til tænder, eller tandtab som følge af traumer
  • Prognostiske faktorer for behandlingsresultat efter dentoalveolær kirurgi
  • Evaluering af materialer til genopbygning af kæbeknogle
  • Alvorlige indlæggelseskrævende infektioner udgående fra tænder og kæber

Fagområdeleder/kontaktperson for faget

Professor Simon Storgård Jensen

Oral kirurgi er placeret i forskningssektionen Oral biologi og immunpatologi

Til toppen