Kliniksektionen

Kliniksektionen, eller undervisningsklinikken, på Odontologisk Institut er landets største tandklinik med ca. 225 behandlingsenheder (tandlægestole), hvoraf omkring 200 indgår i undervisningen af tandlægestuderende, tandplejerstuderende og klinikassistentelever. De øvrige behandlingsenheder bruges i forbindelse med specialklinikfunktioner.

Der behandles dagligt ca. 500 patienter, de fleste som et led i studenterundervisningen. Patientbehandling og -service udgør en stor del af uddannelsen til tandlæge, tandplejer og klinikassistent.

Patienter er indskrevet til behandling på eget initiativ eller er henvist fra private tandlæger, kommunale klinikker, hospitalsafdelinger eller andre specialklinikker.

Kliniksektionen omfatter undervisningsklinikken, røntgenklinikken, receptionerne, centrallaboratoriet og teknisk afdeling.

Odontologisk Instituts retningslinjer for hygiejne på klinikken