Esben Boeskov Øzhayat

Esben Boeskov Øzhayat

Lektor

Primære forskningsområder

Jeg har et klart syn på kriterierne, jeg anvender, for at vurdere succes af min forskning: relevans for samfundet og grupperne hvor min forskning skal implementeres herunder særligt de borgere der skal drage fordel af min forskning. Den røde tråd i min forskning er patientens perspektiv og deraf afledte emner som effektivitet af behandlingssystemer og den individuelle og samfundsmæssige gevinst ved oral forebyggelse og behandling. Det drejer sig om:

  • Livskvalitet
  • Samfund
  • Økonomi
  • Ulighed
  • Sårbare grupper
  • Tandtab og rehabilitering
  • Kommunikation
  • Beslutningstagning
  • Kognitive processer

Jeg anvender både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder og har således lavet mange kliniske studier men også populationsstudier, registerforskning og interviews for at beskrive de samfundsrelevante og sociale aspekter af odontologien.

Jeg styrer forskningsprojekter alene og i samarbejde med andre og mit fokus er på interdisciplinært samarbejde, hvor jeg har et robust netværk af samarbejdspartnere. Målet med dette er, at forskningen bliver så relevant som muligt og med højest kvalitet og impact. Jeg har erfaring med alle faser af forskning og projekthåndtering, hvilket inkluderer at søge og få fondsmidler til projekter og vejlede ph.d. studerende, videnskabelige assistenter, post doc, adjunkter og præ-graduate forskere.

Aktuel forskning

Udvalgte igangværende projekter:

1. Den samfundsgavnlig effekt af sundhedsinterventioner blandt udsatte ledige.

Det undersøges om tandbehandling (projekt 1), kommunalt tilskud til sundhedsydelser (projekt 2) og forbedring af health literacy (projekt 3) kan forbedre de sociale aspekter i gruppen, herunder relation til arbejdsmarkedet og dermed have positiv effekt på samfundsudgifterne.

2. Sammenhængen mellem parodontitis og generelt helbred samt relaterede samfundsudgifter.

Det undersøges om en gruppe med langtidspåvirkning af oral inflammation i form af parodontitis har øget risiko for systemiske sygdomme og øget forbrug af sundhedsydelser sammenlignet med en gruppe uden tænder og en gruppe med tænder men uden oral inflammation

3. Oral sundhed, brug af tandpleje og livskvalitet hos patienter med Parkinson’s sygdom

Den orale sundhed og livskvalitet beskrives hos en gruppe patienter med Parkinson’s sygdom. Samtidig undersøges brugen af tandpleje hos Parkinson’s patienter på landsplan via registre.

4. Oral health, self-efficacy, health literacy, and quality of life in Saudi Arabian adolescents

Projektet tager udgangspunkt i Saudi Arabien, hvor oral sundhed, self-efficacy, health literacy og oral livskvalitet beskrives i en gruppe kvindelige teenagere. Gruppen sammenlignes med en gruppe danske teenagere.

5. Copenhagen Aging and Midlife Biobank (CAMB)

Der er planlagt 10-års opfølgning på CAMB populationen hvor udviklingen i oral sundhed og faktorer herfor samt betydningen af udviklingen i oral sundhed for en sund alderdom skal undersøges.

Der startes desuden et projekt i løbet af 2021 der skal udvikle og teste indsatser til forbedring af de dårlige orale forhold der ses i den danske ældrebefolkning.

For tidligere projekter/studier refereres til min publikationsliste.

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg er kursusleder for kurser i samfundsodontologi og store interdisciplinære kursuser om klinisk fællesundervisning. Jeg varetager undervisning i de fleste emner inden for samfundsodontologien, herunder social odontologi, kommunikation og beslutningstagen samt emner inden for oral rehabilitering og mere omfattende orale behandlinger. Jeg har kendskab til studieopbygning via arbejde i studienævn og har erfaring med at opbygge både små og meget store kurser og har undervist alle typer af sessioner på mange forskellige niveauer, herunder vejledning af specialestuderende. Stilen i min undervisning er altid åben og deltageraktiverende med fokus på læring.

For yderligere detaljer om min undervisningserfaring og filosofi, kan min undervisningsportefølje rekvireres.

ID: 546069