Esben Boeskov Øzhayat

Esben Boeskov Øzhayat

Lektor

UDDANNELSE

Cand. odont. (2006), Ph.d. (2010), odont. dr. (2018)

PROFESSIONEL KARRIERE 

2019-

Forskningsområdeleder

Odontologisk Institut, Københavns Universitet

2014-

Lektor

Odontologisk Institut, Københavns Universitet

2010- 2014

Adjunkt

Odontologisk Institut, Københavns Universitet

2007-2010

Ph.d. Studerende

Odontologisk Institut, Københavns Universitet

2006-2017

Praktiserende tandlæge

Private tandklinikker og protetisk specialklinik (OI)

2004-2005

Præ-graduat forsker

Odontologisk Institut, Københavns Universitet

 TILLIDSHVERV (UDVALGTE)

2014-2018

Formand

Selskabet for Oral Rehabilitering

2008-2015

Næstformand og formand

Young Scientist Club Odontology, KU

2018-2019

Medlem styregruppen

Graduate Programme for Oral

Sciences, Forensic Medicine and Bioanthropology

2014-2019

Medlem ph.d. udvalget

Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, KU

2018-2019

Medlem forskningsudvalget

OI, KU

2018-

Medlem følgegruppe

Institut for Odontologi og Oral Sundhed , Aarhus Universitet

2019-

Medlem af ledelsesgruppen

OI, KU

2019-

Medlem af advisory board

Praksissektorens Forskningsråd, KU

2019-

Medlem af styregruppen

Copenhagen Aging and Midlife Biobank (CAMB)

2018

Medlem af arbejdsgruppen

Rådet for Socialt Udsatte

2020-

Medlem af arbejdsgrupper

Sundheds og ældreministeriet

FORSKNING MED HØJ IMPACT

Jeg har ledt forskningsprojekter siden 2006, hvilket kombineret med KU-kurser i forskningsledelse (2018, 2020) har givet mig klare succeskriterier for min forskning: værdi for samfundet og de borgere der skal drage fordel af min forskning. Dette har gjort mig til Danmarks førende ekspert inden for patient-orienteret tandpleje og medvirket til lovændring (Lov om vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte borgere).

Jeg har erfaring og succes i alle faser a forskning og projektstyring og har modtaget ca. kr. 4,2 mio. i bevillinger de sidste 3 år. Jeg har tidligere vejledt 46 masterstuderende, 3 præ-graduate forskere, 1 ph.d. studerende og 1 post doc. I øjeblikket vejleder jeg 1 ph.d. studerende (co-PI), 3 videnskabelige assistenter, 1 masterstuderende og 1 adjunkt. Inden for kort tid skal jeg vejlede yderligere 2 ph.d. studerende. Som forskningsområdeleder leder jeg 18 forskere i 5 grupper fra ph.d. til professorniveau.

NUVÆRENDE STØRRE FORSKNINGSPROJEKTER OG BEVILLINGER (I KR.)

2018-

Samfundsgavnlig effekt af tandbehandling hos udsatte ledige (PI)

 

1,5 mio. (Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, KU)

753.796 (Regionsfond: Tandlægefonden)

156.300 (De danske tandlægeforeninger)

2019-

Livskvalitet, brug af tandpleje og syn på tandpleje i den danske population (PI)

90.000 (Tandlægeforeningen)

2019-

Sammenhængen mellem parodontitis og generelt helbred samt relaterede samfundsudgifter (PI)

39.000 (Tandlægeforeningen)

125.000 (Gerda og Aage Haench’ Fond)

2019-

Beslutningsstøtteværktøj til oral rehabilitering (PI)

95.000 (Tandlægeforeningen)

2020-

Effekten af kommunale tilskud til sundhedsydelser hos social udsatte borgere (PI)

39.000 (Tandlægeforeningen)

125.000 (Gerda og Aage Haench’ Fond)

426.520 (Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, KU)

2020-

Oral health, self-efficacy, health literacy, and quality of life in Saudi Arabian adolescents (PI)

1,5 mio (ph.d. stipendium til Muneera Alzeer fra King Saud University)

2020-

Oral sundhed, brug af tandpleje og livskvalitet hos patienter med Parkinson’s sygdom (co-PI)

1,5 mio (ph.d. stipendium til Sara Baram fra OI, KU)

85,000 (Parkinsonforeningen)

2020-

Interventioner til forbedring af sundhedskompetencer hos udsatte ledige (PI)

927.595 (Regional pulje til forskning i forebyggelse)

100.000 (Velux-fonden (modningsmidler))

2021

Sund Mund Hele Livet

5 mio. (Sygesikring "danmark")

44.000 (Tandlægeforeningen)

49.811 (ATO)

PUBLIKATIONER MED HØJ STANDARD

Min publikationsliste indeholder 21 fagfællebedømte internationale artikler af hvilke 16 er publiceret i tidsskrifter i top 20 % inden for området ifølge Den Bibliometriske Forskningsindikator og i den bedste kvartil af deres kategori ifølge citationsrapporterne i Web of Science. Jeg har yderligere publiceret 8 nationale fagfællebedømte artikler, 3 bogkapitler, 2 afhandlinger, 1 ministeriel rapport og et læserbrev til Politiken. Se publikationslisten for detaljer.

STÆRK KOMMUNIKATOR

Mine kommunikative evner er stærke, hvilket skyldes stor erfaring og selvsikkerhed når det gælder kommunikation. Jeg har med succes kommunikeret min forskning og viden på mange internationale konferencer og som inviteret foredragsholder på/hos:

 • Tandlægeforeningens Årskursus, Symposium og Konference (2007, 2013, 2014, 2017, 2018, 2020)
 • Nationale tandfaglige selskaber (2012, 2015, 2016, 2018, 2019)
 • Internationale tandfaglige selskaber (2007, 2015)

Derudover har jeg udtalt mig til adskillige journalister om emner relateret til min forskning. Et eksempel kan ses her: https://www.dr.dk/nyheder/regionale/hovedstadsomraadet/kommune-rykker-ud-paa-herberg-og-gader-og-foelger-socialt. Et kursus i mediehåndtering (2015) afholdt af Tandlægeforeningen har yderligere hjulpet mig til at forstå medierne og hvordan de kan bruges mest optimalt.

Min kommunikation er videre blevet skærpet grundet massiv undervisning inden for bl.a. samfundsodontologi, oral rehabilitering og gerodontologi på både præ- og post-graduat niveau.

ROBUST NETVÆRK

Mit forskningsnetværk inkluderer mange forskellige faggrupper inkl. folkesundhed, statistikere, medicinere, økonomer, tandlæger, antropologer og psykologer. I et projekt omhandlende samfundsgavnlige effekter af tandbehandling til udsatte arbejdsløse arbejder jeg eksempelvis sammen med:

 • Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
 • Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE)
 • Københavns kommune
 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)
 • Økonomisk Institut, KU

 Eksempler på samarbejdspartnere fra andre projekter er:

 • Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
 • Center for Sund Aldring, KU
 • Center for Humanistisk Sundhedsforskning, KU
 • Copenhagen Research Center for Systemic Low-Grade Inflammation
 • Ældresagen
 • Dansk Selskab for Patientsikkerhed
 • Sundhedsstyrelsen
 • Danske kommuner

Uddannelse

Cand. odont. (2006), ph.d. (2010), odont. dr. (2018)

ID: 546069