Instruks for mundpleje under strålebehandling – Københavns Universitet

11. december 2009

Instruks for mundpleje under strålebehandling

Oral Medicin på OI får henvist mange patienter til udredning og behandling af orale senskader efter kræftbehandling, og adjunkt Siri Beier Jensen har i tæt samarbejde med Onkologisk Klinik og Stråleterapien på Rigshospitalet været med til at udarbejde en instruks for mundpleje under strålebehandling af patienter med hovedhalskræft. Læs mere i Tæt på Kræft, nr. 4, december 2009, 7. årgang, side 20.