Kursusbeskrivelse – Københavns Universitet

Odontologisk Institut > Efteruddannelse > Kursusbeskrivelse

Kursusbeskrivelse

Restorativ behandling af tandslid – forskellige behandlingsprincipper med og uden bidhævning.

Non-invasiv behandling med plast – hvilke muligheder er der?

ved Overtandlæge Ulla Pallesen

Slidte tænder som følge af erosion og attrition synes at være et voksende problem hos både unge og ældre. Når sliddet er ufysiologisk og patienten har et funktionelt eller æstetisk behov for behandling, må der findes en restorativ løsning, som er tilpasset tændernes og den enkelte patients behov – herunder patientens økonomiske muligheder. Med direkte plast kan man i mange tilfælde nå ganske langt, hvor den non-invasive behandling samtidig tilgodeser både biologiske, funktionelle og æstetiske hensyn.  I foredraget vil det blive diskuteret, hvornår behandling skønnes indiceret, forskellige metoder til restaurering med direkte plast vil blive gennemgået og der vil blive vist mange kliniske eksempler på behandling med op til 15 års opfølgning. 

Behandling med protetik – hvilke muligheder er der?        

ved Professor Klaus Gotfredsen og Tandlæge Stephen Ambrosius Pedersen

Vi ser hyppigt tandslid i form af erosion og attrition hos vore patienter. Årsagerne er mange og væsentlige at kortlægge, men spørgsmålet om hvornår tandsliddet bør behandles, og hvordan vi skal gøre trænger sig på hos mange tandlæger. Vi ser både patienter, hvor tandsliddet er så omfattende, at behandling er nødvendigt ud fra et biologiske perspektiv, men hyppigst ud fra et æstetiske. Vi vil vise behandlinger, hvor bidhævning foretages med fast protetik, men også hvor vi kombinerer fast protetik med plast, samt kasus hvor vi også anvender aftagelig protetik som en del af bidhævningen. Konceptet er, at vi tager udgangspunkt i patientens behov og hensynet til de biologiske væv.