Specialtandlægeuddannelsen i ortodonti

Fagområdet Ortodonti varetager i et samarbejde med Sundhedsministeriet en 3-årig videreuddannelse til specialtandlæge. Der optages 4-5 tandlæger om året.

I specialtandlægeuddannelsen indgår teoretisk/forskningsmæssig og klinisk uddannelse på højeste niveau. Uddannelsen foregår i henhold til Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 779 af 29. november 1991. Uddannelsen er modulopbygget og består af en introduktionsuddannelse, en hoveduddannelse, supplerende uddannelser på diverse hospitalsafdelinger, samt en lang række teoretiske specialkurser til supplering af de teoretiske kurser på hoveduddannelsen. De teoretiske specialkurser afholdes i samarbejde med andre tandlægelige fagområder, samt i samarbejde med medicinske fagdiscipliner.

Henvisning af patienter til Specialtandlægeuddannelsen kan ske via sikker mail til orto-vu@sund.ku.dk