31. marts 2015

Tandsundhed hos børn på verdensplan

Et nyt forskningsprojekt ledet af professor Poul Erik Petersen har udviklet en effektiv model for, hvordan man bekæmper det stigende antal cariesangreb hos børn i Asien. modellen er et vigtigt redskab til at bryde den sociale ulighed i børns tand- og mundsundhed.

Læs mere om forskningsprojektet på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets nyhedsside

Link til artikel om forskningsprojektet på EurekAlert