10. februar 2021

Parodontitis og bakterier

Tandsundhed

Bloddonationer kan blive forurenet med bakterier, hvis donorerne har tandkødssygdommen parodontitis. Det viser ny forskning fra Københavns Universitet. Forskerne understreger, at det ikke er farligt at modtage donorblod, men at resultaterne peger på, at bedre screening af både donorer og blod bør overvejes.

Et nyt studie fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet og Blodbanken, Klinisk Immunologisk Afdeling, Region Sjælland tyder på, at selve bloddonationen også kan være forurenet med bakterier, som ikke er blevet fanget i den rutinemæssige screening, og som kan stamme fra mundhulen.

Læs hele nyheden her