6. juni 2014

Stor bevilling fra Kræftens Bekæmpelse

Lektor, ph.d., Siri Beier Jensen har modtaget en forskningsbevilling på 1.265.000 kr. fra Kræftens Bekæmpelse.

Forskningsmidlerne blev indsamlet ved TV2-kampagnen "Knæk Cancer" i 2013, og Kræftens Bekæmpelses bedømmelsesudvalg vedr. det strategiske forskningsinitiativ "Et godt liv efter kræft" har uddelt bevillingen til projektet:

Interventionsstudie til forebyggelse og lindring af akutte mundhulekomplikationer og senfølger hos strålebehandlede patienter med hoved-halskræft

Projektet undersøger virkningen af en tidlig indsats med daglig professionel mundpleje, der involverer undervisning/instruktion, udført af en tandplejer, af patienter med hoved-halskræft under strålebehandlingen og i den tidlige overgangsfase mellem kræftbehandlingen og opfølgningen.

Målene for undersøgelsen er mindskning af de akutte mundhulebivirkninger og at reducere senfølgerne for hoved-halskræftpatienter i langtidsperspektiv.