19. september 2014

På vej mod en bæredygtig tandlægeskole

Det er dyrt at uddanne dygtige tandlæger. Ikke kun i Danmark, men over alt i verden. De seneste år har Tandlægeskolens faldende basisbevillinger langt fra kunnet dække udgifterne, og det er naturligvis uholdbart. Skolens ledelse har derfor i samarbejde med dekanatet for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, som Tandlægeskolen hører under, vedtaget en plan for, hvordan skolen bliver bæredygtig med en økonomi i balance senest i 2016 og med fortsat høj international kvalitet i sin uddannelse og forskning. Det kræver samlede besparelser på 16 millioner kroner.

”Tilpasningsplanen omfatter en rationalisering af organisationen, studieordningen og klinikdriften”, siger leder af Tandlægeskolen Anne Marie Lynge Pedersen. ”Her i efteråret gennemfører vi en ny organisering af skolens aktiviteter. Desværre må vi også nedlægge en række stillinger. Men det sker på en måde, så den høje kvalitet i uddannelsen fastholdes.

Skolen vil også justere sin studieordning og effektivisere driften af sin klinik, men det vil først kunne ske i foråret 2015 efter en nærmere analyse. En af de økonomiske udfordringer på Tandlægeskolen består nemlig i, at skolen driver en omkostningstung klinik, hvilket statens taxametersystem ikke er gearet til at tage højde for. Klinikken, der årligt behandler 50.000 patienter, er imidlertid en forudsætning for, at nyuddannede tandlæger har de nødvendige kliniske kompetencer, når de starter deres virke i samfundet.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til institutleder Anne Marie Lynge Pedersen på telefon 35 32 67 29 eller kommunikationskonsulent Mik Steenberger på mobil 51 32 36 28.