Klinisk hygiejne på Odontologisk Institut

Infektionshygiejniske retningslinjer

På Odontologisk Instituts klinikker følges den nyeste udgave af de Nationale infektionshygiejniske retningslinjer (NIR) for tandklinikker fra Central Enhed for Infektionshygiejne, Statens Serum Institut.

Der gælder følgende supplerende retningslinjer:

  • Ad 14.2: Der udføres altid håndvask ved klinikdagens begyndelse.
  • Ad 14.3: På alle Tandlægeskolens klinikken skal kliniktøjet være hvidt, rent og glat, have korte ærmer (over albueniveau) og dække det private tøj ved halsen og til knæene. Skift af kliniktøj (dagligt) og øvrige retningslinjer for vask og håndtering af tøjet følger NIR for tandklinikker.
  • Ad 14.5: Undervisere, der tilser de studerendes arbejde på patienter, og personale, der assisterer ved flere behandlinger samtidigt, er undtaget fra at skifte maske/mundbind og briller mellem hver patient.

For enkelte procedurer er der udarbejdet detaljerede lokale retningslinjer: