Efteruddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Odontologisk Institut > Efteruddannelse

Efteruddannelsen Odontologisk Institut (EU-OI)

Det er Efteruddannelsens målsætning at:

  • Udbyde forskningsbaseret efteruddannelse af høj national og international kvalitet.
  • Skabe en platform for dialog mellem forskere og højt kvalificerede praktiserende tandlæger og andre faggrupper med interesse inden for odontologien.
  • Tage del i den fortsatte udvikling af et dynamisk og innovativt fagligt professionelt miljø.
  • Uddanne højt kvalificerede tandlæger til kompetente aktører i et stadigt skiftende globalt odontologisk miljø.
  • Være blandt de førende, når det gælder udvikling og vedligeholdelse af den faglige standard på tandsundhedsområdet.
  • Være en kompetent sparringspartner for kursusdeltagere, undervisere og andre samarbejdspartnere inden for de fagområder, efteruddannelsen beskæftiger sig med.

- Og sidst men ikke mindst at yde en optimal service til vores kursister, undervisere og samarbejdspartnere.