Røntgen – Københavns Universitet

Specialklinik for røntgen

Klinikken modtager henvisninger til digitale røntgenundersøgelser af problemstillinger som: 

 • Forundersøgelse i forbindelse med implantatbehandling
 • Lejringsbestemmelse af retinerede tænder
 • Vurdering af patologiske forandringer såsom cyster og tumorer
 • Frakturdiagnostik
 • Diagnostik af forandringer i kæbeled og sinus maxillaris

Fra den 1. april 2016 udføres der ikke opmåling af knoglehøjde på panoramaoptagelser. Der modtages dog stadig henvisning til panoramaoptagelse med andre diagnostiske formål. Ønskes opmåling til implantater, kan der henvises til Cone Beam CT skanning. 

Klinikken kan udføre følgende typer røntgenundersøgelser inklusiv beskrivelse:

 • Intraorale optagelser
 • Extraorale optagelser
  • Panorama
  • 3D Cone Beam CT (CBCT)
  • Kranie (profil og posterior-anterior)

Alle optagelser er inklusiv beskrivelse.


Information til henvisende tandlæge

Retningslinjer for henvisning (indikationer) samt forventede stråledoser


Information om informeret samtykke

I henhold til gældende lovgivning skal der indhentes informeret samtykke fra patienten før en røntgenundersøgelse. Henvisende tandlæge bedes indhente samtykke.


Henvisning

Udfyld henvisningsskema og send det til Odontologisk Institut/Tandlægeskolen via EDI-portalen.

Tandlægeskolen findes i EDI-portalen under kategorien Specialtandlæger (telefonnummer 35 32 35 90).


Priser

Intraorale optagelser Pris
Periapikale 100 kr.
Helstatus 1.400 kr.
Lokalisationsbestemmelse (vertikal vinkling) 800 kr.
Lokalisationsbestemmelse (horisontal vinkling) 600 kr.
Halvaksial OK 200 kr.
Aksial UK 200 kr.

Ekstraorale optagelser Pris
Panorama 800 kr.
Posterior-anterior optagelse 800 kr.
Profiloptagelse 800 kr.

Cone Beam CT-skanning Pris
Maxilla OG mandibel (fx planlægning af implantatbehandling, hel kæbe, bilateral fremstilling af tredje molarer) 2.300 kr.
Maxilla ELLER mandibel (fx planlægning af implantatbehandling, del af kæbe) 1.900 kr.
Kæbeled bilateralt 1.900 kr.
Én tand eller forundersøgelse af enkelttandsimplantat (fx impakteret tredje molar, retineret hjørnetand) 1.600 kr.

Alle priser er inklusiv beskrivelse.

Fra den 1. februar 2018 gives der ikke længere rabat ved bestilling af flere optagelser.