Endodonti – Københavns Universitet

Specialklinik for endodonti 

Der gøres opmærksom på, at der ved henvisning af patienter må forventes en længere ventetid på indkaldelse (ca. 4 måneder).

Endodontiske specialbehandlinger omfatter følgende anatomisk, sygdoms- samt teknisk relaterede områder:

  • Endodontisk behandling af immature permanenter tænder
  • Tænder med kompliceret rodkanalanatomi, f.eks. meget krumme og eller trange (oblitererede) og meget vide rodkanaler, dens invaginatus, taurodens m.m.
  • Udredning og diagnostik af kroniske smertepatienter
  • Endodontisk behandling af patienter med generelle lidelser f.eks. dentinogenesis imperfecta, heriditær rakitis m.m.
  • Behandling af tænder med eksterne eller interne resorptioner
  • Behandling af tænder med persisterende pulpale og/eller periapikale symptomer
  • Revision af rodbehandling, hvor f.eks. kraftig rodafbøjning, step i kanalen, knækkede instrumenter i kanalen, pulpal stift m.m. kan forventes at komplicere behandlingen
  • Behandling af tænder med parietale radikulære eller furkale perforationer.

Henvisning

Udfyld henvisningsskema og send det til Odontologisk Institut/Tandlægeskolen via EDI-portalen.

Tandlægeskolen findes i EDI-portalen under kategorien Specialtandlæger (telefonnummer 35 32 35 90).


Priser

Behandling Pris
Røntgenbillede 130 kr.
Rodbehandling af fortand o.lign. 3.000-4.000 kr.
Rodbehandling af præmolar 3.500-4.000 kr.
Rodbehandling af molar 4.000-4.500 kr.
Aflukning af perforation 450 kr.
Fjernelse af fraktureret instrument 1.500-2.500 kr.
Konsultation 750 kr.
Plastfyldning, 1 flade, molar 660 kr.
Plastfyldning, 3 flader 1.100-1.400 kr.
Forsøg på at finde kanal 1.000 kr.
Fyldning med glasionomercement 370 kr.
Bedøvelse 250 kr.
Behandling med MTA (perforation, apikal aflukning m.m.) 1.500-2.500 kr.