Ansatte – Københavns Universitet

Esben Boeskov Øzhayat

Esben Boeskov Øzhayat

Lektor

Primære forskningsområder

Det primære forskningsområde interaktionen mellem behandler, patient og systemet. Således er patientens perspektiv særligt i fokus, ligesom behandlerens beslutninger, effektiviteten af behandlinsgsystemerne og den individuelle og samfundsmæssige gevinst ved tandbehandlinger også er vigtige elementer i min forskning. Det drejer sig om:

 • Tandtab
 • Oral Rehabilitering
 • Livskvalitet
 • Æstetik
 • Kommunikation
 • Kvalitativ forskning
 • Spørgeskemaer
 • Beslutningstagen
 • Kognitive processer
 • Økonomi
 • Samfundet

Aktuel forskning

Igangværende projekter omhandler bl.a. den samfundsgavnlige effekt ved tandbehandling af kontanthjælpsmodtagere. Et spændende men indtil nu relativt ukendt område hvor vi har store forventinger. Derudover er der flere kvalitative projekter i gang hvor bl.a. påvirkningen af tandtab og forventninger til erstatning beskrives i Danmark og Sverige og desuden hvordan patienter med oral cancer oplever deres behandlingsforløb og den rehabilitering de får efter stråle eller operativ behandling af deres cancer. Et studie hvor vi tester et digitalt beslutningsstøtteværktøj vi selv har udviklet til hjælp ved beslutninger om erstatning af manglende tænder er også undervejs. Flere andre projekter er startet op hvor livskvaliteten og det orale helbred skal undersøges hos forskellige patientgrupper.

Undervisning

Teoretisk og klinisk undervisning i de fleste emner indenfor oral rehabilitering. Derudover både klinisk og teoretisk undervisning i mere omfattende orale behandlinger. Teoretisk og praktisk undervisning i kommunikation og beslutningstagen. Stilen i undervisningen er altid åben og deltageraktiverende. 

 

ID: 546069