Ansatte – Københavns Universitet

Christian Damgaard

Christian Damgaard

Adjunkt

Bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Parodontologi

Medarrangør af Scandinavian Society of Periodontology - Lifestyle and the Periodontium

Medlem af styregruppen for det odonotologiske forskeruddannelsesprogram

Ophold ved The Forsyth Institute, Department of Applied Oral Sciences, Thomas E. Van Dyke Lab, Cambridge, MA, USA

Reviewer for Acta Odontologica Scandinavica, PLoS One, Frontiers in Cellular and Infection Microbiology og Journal of Clinical Periodontology.

Uddannelse

Ph.d., tandlæge

ID: 35228393