Young Scientist Club Odontology

YSCO er forum for yngre forskere ved Odontologisk Institut og omfatter ph.d.-studerende, adjunkter, postdoc'er og videnskabelige assistenter. Prægraduate forskere er også tilknyttet YSCO.

YSCOs visioner

YSCO ønsker:

 • at styrke og sikre rekrutteringen af unge forskere ved Odontologisk Institut
 • at tydeliggøre og bedre karrieremulighederne for unge forskere ved Odontologisk Institut
 • at skabe gode personlige relationer mellem de yngre forskere ved Odontologisk Institut
 • at sikre et internt informationsnetværk mellem yngre forskere ved Odontologisk Institut
 • at styrke det tværfaglige samarbejde i undervisningen
 • at styrke et godt arbejdsmiljø på Odontologisk Institut
 • at danne platform for kontakt til yngre forskere på de øvrige institutter på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • at sætte fokus på yngre forskeres vilkår på Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Københavns Universitet
 • at styrke yngre forskeres indflydelse på meningsdannelse og beslutninger på Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Københavns Universitet
 • at skabe kontakt til yngre forskere i nordisk regi samt internationalt

YSCOs strategi

YSCO arbejder for:

 • at ph.d.-stipendiater indskrives på Odontologisk Instituts Forskerskole
 • at de yngre forskere mødes regelmæssigt til gensidig inspiration og med henblik på at opfylde visionerne
 • at fremme forskningsinteressen og rekrutteringen af tandlægestuderende til scholar- og ph.d.-stipendier på Odontologisk Institut ved at afholde et årligt orienteringsmøde, hvor scholar- og ph.d.-projekter præsenteres.
 • at bidrage til udarbejdelsen, evalueringen og videreudviklingen af curriculum for tandlægeuddannelsen
 • at bidrage til Odontologisk Instituts forskningsstrategi og visioner
 • at skabe et fagpolitisk interessenetværk for yngre forskere ved Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Københavns Universitet
 • at evaluere arbejdsresultaterne samt revidere visioner og strategi én gang årligt
 • at afholde en årlig forskerdag for studerende, hvis formål det er at skabe indsigt i den aktuelle forskning på Odontologisk Institut

Afholdte YSCO-arrangementer

Nordic Young Scientist Conference in Dentistry 2011